Carl Nielsen for børn

Velkommen til bogen om Carls fynske barndom, af Anne Sofie Allermann. Og måske også til vandreudstillingen med mine tegninger fra denne. 

Jeg har lavet et brev med opgaver til bogen og udstillingen, som du måske allerede har fået? Ellers kan det hentes her:

Opgave 1 kan man kun lave på udstillingen.
Opgave 2-6 kan sagtens laves kun ud fra bogen.
Opgaverne handler om samspillet mellem tekst og illustration.
Derudover er der en tegneopgave til sidst.
Man kan vælge at arbejde med én, flere eller alle opgaver.

Hvilke materialer er brugt, til tegningen på side 8?

Hvad fortæller illustrationen, som ikke står med ord?

Bogen om Carl Nielsen, er en af de dejligste opgaver jeg har haft som tegner.
Inden jeg tegnede til bogens tekst, undersøgte jeg en masse om Carl og den tid han levede i. Jeg besøgte hans barndomshjem, jeg så på udstillinger med kunst fra tidsperioden og læste hans barndomserindringer flere gange. 
Men selvom jeg har researchet meget, er der helt sikkert mange ting, der ikke er historisk korrekte i mine tegninger. 
For det var ikke det vigtigste for mig.
For mig var det vigtigst, at vise Carl, som en dreng der både var musikalsk men også musisk. Det er nemlig ikke nødvendigvis det samme.

Fugle og indre poesi

Jeg spurgte jer om, hvordan man kunne tolke på fuglene i bogen om Carls barndom. Nogle af fuglene lavede jeg med vilje, som symboler på at kunne tænke frit. Især den gyldne spillevende fugl, som jeg tænkte kunne vise følelsen af glæden ved kreativitet og musik. 
Kan I få øje på fuglen over Carl, der er kommet til københavn? 

Der er fugle i bogen, der kan flyve. 
Og der er fugle, der bliver på jorden. De opfører sig som menneskene omkring dem synes, de skal opføre sig. 
Carl har en fugl indeni, som ikke opfører sig som der forventes. 
Men det er jo bare sådan jeg valgte at tegne det... 

Hvordan man tegner musik, kunst og følelser, er helt individuelt. 
Jeg tegner det sådan som jeg oplever det, og som jeg syntes det passede til Carls historie.

Vil du vise din tegning af Carls indre musik?

Har du tegnet et billede til sætningen "Carl kan mærke musikken indeni. Den vækker både lyse og mørke følelser i ham"

Har du har lyst til at vise din tegning til andre børn, der også møder bogen og udstillingen om Carl? 

Så send mig et billede af din tegning på mailen: lealeten@gmail.com
Så lægger jeg billedet her på siden